Klauzula informacyjna na stronę www

  1. Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych w formularzu rejestracyjnym jest właściciel Anetta Supranowicz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Lingua Germanica”, zwana dalej: „Administratorem”, będąca jednocześnie Głównym Administratorem Bezpieczeństwa i Systemów . Możesz skontaktować się z Administratorem – Głównym Administratorem Bezpieczeństwa i Systemów pisząc na adres: ul. Noniewicza 10 lokal 444, 16-400 Suwałki lub telefonując pod numer: 602 86 83 48.
  2. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest umowa pomiędzy Tobą a Administratorem, zwana dalej: „Umową”, do zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji Istotnych informacji dla agencji zatrudnienia i pracodawców zagranicznych, dla wykonania której przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne.
  3. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy.
  4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
  5. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres 4 lat od dnia rozwiązania Umowy.
  6. Administrator przekaże Twoje dane pracodawcom zagranicznym zajmującym się zatrudnieniem kierowanych pracowników.
  7. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  8. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
  9. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  10. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.
* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.