Firma „Lingua Germanica“ zajmuje się  nauczaniem języka niemieckiego:

  • Przygotowanie  do  egzaminów maturalnych i egzaminów
   państwowych ZD i MP wymagania UE (poziomy A1, A2, B1, B2, C1, C2).   
  • Język niemiecki zawodowy. 
  • Pomoc w nauce szkolnej.  
  • Urzędowe poświadczanie znajomości języka niemieckiego.  
  • Nauczanie indywidualne i grupowe.